×

Víceúčelové zařízení Skalka

Víceúčelové zařízení Skalka, postavené v polovině 80. let minulého století, je jednou z nejdůležitějších veřejných budov v obci. Je centrem sportovních i kulturních akcí. Navrhované úpravy jsou založeny na zachování charakteristik objektu, vyřešení dispozičních a provozních nedostatků a na co možná nejmenší finanční náročnosti vzhledem k potřebám a rozsahu objektu. Objekt může fungovat jako několik samostatně fungujících celků (restaurace, vestibul, velký sál, malý gymnastický sál, 3 salonky, fitness), které mohou být vzájemně propojeny dle požadavků a potřeb.

klient Obec Lubná
lokalita Lubná, Pardubický kraj
kategorie architektura, rekonstrukce
program občanská vybavenost, veřejný prostor
fáze soutěž, studie
rok 2019, 2021