×

Sportovní areál Opener

Architektonicko-urbanistická studie sportovního areálu Ohrada je prověření možnosti vybudovat v lokalitě Vsetín – Ohrada multifunkční sportovně-rekreační areál. V současné době je areál ve velmi špatném stavu.

Území je řešeno způsobem, který přináší jednoznačně identifikovatelné tvarosloví budov s důrazem na maximální využití denního světla, otevřených prostor, zeleně, sociální interakce, který v sobě spojuje ideje a potřeby budoucí generace a vtiskává tak území nového genia loci místa.

Na základě této koncepce vznikla studie, která využívá kvalit pozemku a doplňuje je celou řadou sportovně-rekreačních provozů. Základní myšlenkou bylo vytvoření volnočasového veřejného prostoru se zaměřením na variabilitu užívání daného prostoru, který slouží širokému spektru veřejnosti napříč generacemi. Došlo tak k vytvoření několika hlavních hmot, které lokalitu člení, vtiskávají území menší měřítko a spoluvytvářejí rozdílné situace. Zároveň je celý areál volně přístupný a otevřený veřejnosti.

lokalita Vsetín
kategorie urbanismus, architektura, rekonstrukce, krajina
program bydlení, občanská vybavenost, veřejný prostor
fáze studie
rok 2019