×

Rekonstrukce domu ze 70. let

Záměrem projektu byla přestavba dvougeneračního rodinného domu ze 70. let minulého století na dům pro mladou rodinu, který svým uživatelům poskytne požadovaný komfort, splní nároky dnešní doby a jeho podoba bude reprezentovat soudobou architekturu. Návrh vychází z původního hmotového řešení domu a jeho vazeb na okolí. Jeho objem a tvar se zásadním způsobem nemění. V přední části dochází k dostavbě rohu objektu, který v původním objemu ,,chybí‘‘. To umožnilo vytvořit hlavní vstup a vjezd do garáží přímo z ulice. Tato dostavba působí kompaktně a vzniklé prostory slouží jako závětří a lodžie o patro výš. V zadní části domu byl odbourán původní vstup, který působil jako ,,přílepek‘‘ a jeho umístění bylo nepraktické. Místo něho vznikne terasa v úrovni 1NP s venkovními schody do zahrady. Největší prosklené plochy obsahuje severovýchodní fasáda směrem do zahrady, odkud se otevírají panoramatické pohledy na celé město a místní zámek.

lokalita Náměšť nad Oslavou, kraj Vysočina
kategorie architektura, rekonstrukce
program bydlení
fáze studie, projekt, autorský dozor, realizace
rok 2019, 2020, 2021