×

Městské bydlení

Návrh je založen na blízkosti centra města jako atraktivního místa pro bydlení. Poloha v širším centru znamená klid pro bydlení a zároveň blízkost služeb. Navržené bytové domy doplňují neucelený městský blok a zároveň dávají určitý řád této lokalitě, která je urbanisticky roztříštěná. Bytové domy mají jednoduché hmotové řešení. Všechny byty jsou svým hlavním prostorem orientovány do vnitrobloku, tedy na západ, resp. jih. Materiálově je u východních domů použita klasická omítka a dřevěný obklad u posledního, ustupujícího podlaží. Severní dům je obložený cihelným obkladem, aby došlo k příjemné interakci a odlišení jednotlivých domů. Parkování je efektivně řešeno okolo silnice, aby nezabíralo cenné plochy území a zároveň poskytlo dostatek parkovacích míst pro rezidenty i návštěvy.

klient Město Polička
spolupráce Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.
lokalita Polička, Pardubický kraj
kategorie urbanismus, architektura
program bydlení
fáze soutěž, studie
rok 2020