×

Lokalita ,,Na Zrnětín“

Uvažovaný koncept výstavby vychází ze všech vstupních podmínek (přírodních, situačních, sociálních, …) a přistupuje k nim s pokorou. Návrh vychází z tradičních hodnot vesnice na jedné straně a reflektuje potřeby současného člověka na straně druhé. Snahou je vytvořit novou část obce, která nabídne svým novým rezidentům jimi požadovaný komfort, dostatečné soukromí, pocit domova a také společný prostor pro setkávání sousedů v různém věku. Pocit bezpečí, že děti si klidně mohou hrát mimo vlastní zahradu a nesrazí je rychle jedoucí auto.

V návrhu je 12 parcel, které jsou po obvodu řešeného území a uprostřed je společný veřejný prostor. Do lokality jsou 2 vjezdy pro bezproblémovou dopravní obslužnost.

klient Obec Lubná
lokalita Lubná, Pardubický kraj
kategorie urbanismus, architektura
program bydlení, veřejný prostor
fáze studie, probíhající
rok 2020