×

Lokalita Čistá

Předmětem této urbanistické studie je revitalizace již nevyužívaných zemědělských objektů a jejich nové využití v podobě bytových jednotek. Dále je to parcelace části území za vzniku nových stavebních parcel pro rodinné domy. V neposlední řadě je řešeno vymezení komunikace, veřejného prostranství a parkovacích stání tak, aby celé území vytvářelo funkční celek a v případě dalších fází projektové přípravy nedošlo k zásadním úpravách, které by měly vliv na celý koncept návrhu.

Návrh vychází z tradičních hodnot vesnice na jedné straně a respektuje potřeby současného člověka na straně druhé. Snahou je vytvořit část obce, která nabídne svým novým rezidentům jimi požadovaný komfort, dostatečné soukromí, pocit domova a také společný prostor pro setkávání sousedů.

lokalita Čistá u Litomyšle
kategorie urbanismus, architektura, rekonstrukce
program bydlení, veřejný prostor
fáze studie
rok 2023