×

Koutek živé přírody

Koncepční architektonická studie za účelem vybudování Koutku živé přírody v parku v areálu U Stadionu, oáza klidu uprostřed města, která spojí staré s novým ve stylu industriálního minimalismu v kombinaci s Asií.

Konceptuální studie řeší provozní vazby areálu, rozmístění jednotlivých ubikací s ohledem na vzrostlou zeleň dle dendrologického průzkumu a parkovací plochy. Návštěvník by měl mít možnost intuitivně projít areálem, zastavit se v místech s různými atraktory, sednout si, pozorovat dění kolem sebe, a při tom být obklopen zelení a faunou.

Uspořádáním se studie snaží nabízet prostory ke generačmínu setkání, edukačním činnostem i volně pojatým plochám pro rozptýlení, resp. místa s parkovou úpravou mimo hlavní trasu prohlídky. Je to mimo jiné i prostor, který funguje jako filtr mezi ulicí a areálem. Cílem je oslovit širokou i odbornou veřejnost nejen z blízkého okolí.

lokalita Svitavy
kategorie architektura, rekonstrukce, krajina
program občanská vybavenost
fáze studie, probíhající
rok 2022