×

Hasičská zbrojnice

Místo stavby je velice pohledově exponované především při pohledu na východní stranu stavby. Pohledové osy byly jedním z hlavních aspektů při umístění hlavních architektonických prvků jako je věž a vikýř. Návrh vychází z tvarosloví stávající hasičské zbrojnice, tradičních architektonických prvků venkovské architektury a z našeho pohledu na to, jak by měla vypadat kvalitní soudobá architektura vesnice, která ctí své okolí. Hlavními architektonickými prvky jsou věž a předsazený vikýř zasedací místnosti, ze kterého bude při dobré viditelnosti výhled na celou východní část obce a zároveň kilometry daleko do malebné české krajiny.

klient Obec Lubná
lokalita Lubná, Pardubický kraj
kategorie architektura
program technické stavby
fáze studie
rok 2020